Aluminiumssilikat – anvendes til sandblæsning

Aluminiumssilikat er et kvalitetsprodukt med stor ensartethed, fremstillet efter og overholder ISO 11126-4. Vi har det altid på lager og kan levere det med kort varsel. Kan anvendes på alle typer overflader herunder stål, letmetaller, beton, træ, glasfiber m.m.

Det har mindst samme gode tekniske egenskaber som kvartssand; det giver bedre sigt på grund af mindre støvdannelse. Det blev oprindeligt udviklet til erstatning for kvartssand, der skulle udfases på grund af arbejdsmiljøet, da støvet fra kvartssand forårsagede silikose.
Aluminiumssilikat kaldes ”silikosefrit blæsemiddel” – indholdet af fri kvarts er under 0,1%

Aluminiumssilikat er det mest anvendte engangsblæsemiddel i Danmark.
Det kan genanvendes efter brug i anden industri, så deponering undgås. Meldgaard tilbyder returløsning med dokumentation for miljøgodkendt genbrug.

Produkt- og miljøoplysninger

Silikat er et aluminiumsilikat, som anvendes til sandblæsning og leveres i forskellige kvaliteter. Aluminiumsilikat er lavet af kulslagger, som udvindes på kulkraftværker. Silikat fås i flere kornstørrelser og kan bruges til mange forskellige typer overflader.

Silikat er kemisk inert, har ingen ledningsevne og er ikke magnetisk. Materialet er heller ikke hygroskopisk eller antændeligt. Via en grundig råvarekontrol og avanceret produktionsteknik opnås et rent produkt med en høj skæreevne.

Silikat indeholder ikke frie metaller. Materialet opfylder kravene til fristråleblæsning, som er fastlagt af den svenske arbejdsmiljøstyrelse. Se AFS 1992:16, 10§. Silikat er godkendt i henhold til de internationale standarder vedr. blæsematerialer; ISO 11126/4 og 11127.