Glasperler – velegnet til bløde metaller

Glasperler er et velegnet blæsemiddel til blæsning af rustfrit stål og blødere metaller, samt i nogen grad til dekoration af glas. Ved blæsning af sådanne emner er det tillige velegnet, set fra et miljø- og arbejdsmiljømæssigt såvel som økonomisk synspunkt. Det egner sig mest til brug i ”lukkede anlæg”, der er indrettet til det, med hensigtsmæssig ventilations-, genvindings- og sandrenseanlæg. Da materialet ofte cirkulerer nogle gange inden det forsvinder som støv, som tillige er ”gennemsigtigt”, kræves ikke så stor ventilationskapacitet.

Overdimensioneret udsugningskapacitet bør undgås, da man ellers suger blæsemidlet ud af anlægget.

Da glasblæsning typisk sker i mindre anlæg, vil den mængde affald der skal deponeres på kontrolleret losseplads, ofte være lille. Blæseteknisk er det et minus, at blæsetrykket normalt bør reduceres til under ca. 3 bar; men det nøjagtige tryk afhænger meget af måden der arbejdes på.

Sidst men ikke mindst, glasperler er, os bekendt, uden silikosefare.
Der er mulighed for at genanvende glasperler.

Produkt- og miljøoplysninger

Glasperler indeholder ingen metaller og er et genanvendeligt blæsemiddel med et bredt anvendelsesområde. Det er ideelt egnet til blæsning af alle metalliske og ikke-metalliske emner. På grund af den runde form som glasperlerne har, er de ideale til skånsom blæsning.