Greenline Garnet er et meget hurtigtvirkende blæsemiddel, hvor dysen skal bevæges henover overfladen betydeligt hurtigere end ved andre traditionelle engangs-blæsemidler. Samtidig er støvudviklingen minimal, således at sandblæseren konstant har godt udsyn og optimalt kan udnytte Greenline Garnet’s effektive egenskaber.

For at imødekomme de stadigt strammere miljøkrav, kan vi også tilbyde en vasket Greenline Garnet på enkelte produkter. Det vaskede produkt formindsker støvudviklingen yderligere og fremmer arbejdsmiljøet.

Greenline Garnet har på grund af sin hårdhed en meget lille nedslidning af de enkelte sandkorn. Med de rigtige opsamlingsmuligheder, hvor malingsrester, rust, støv og andre fremmedlegemer fjernes, kan Greenline Garnet, afhængig af den enkelte indsats, genanvendes 2-3 gange, uden at effektiviteten nedsættes.

I forhold til traditionelle overfladebehandlingsprocesser, hvor der benyttes engangsblæsemidler, vil genbrug af Greenline Garnet derfor medføre en meget væsentlig reduktion i forbruget af blæsemiddel og dermed i omkostninger og miljøbelastning.